ادرار تولید شده در کلیه ها از طریق حالب ها به مثانه منتقل می گردد. مثانه وظیفه نگهداری ادرار تا زمانی که شرایط برای دفع آن مساعد باشد را دارد. برای این منظور مثانه باید حجم کافی داشته باشد. قبل از این که فرد تصمیم به ادرار کردن بگیرد منقبض نشود. دریچه کنترل ادرار که در زیر مثانه قرار دارد و به آن اسفنکتر ادراری گفته می شود بسته بماند و ادرار نیز راه دیگری غیر از عبور از مسیر اسفنکتر ادراری برای خارج شدن نداشته باشد. به این عملکرد مثانه کنترل دفع ادرار گفته می شود.

به هر دلیلی فرد نتواند ادرار جمع آوری شده در مثانه را تا زمانی که به صورت ارادی تصمیم به ادرار کردن می گیرد نگه دارد و ادرار به صورت غیر ارادی خارج گردد به این حالت بی اختیاری ادراری گفته می شود.

با توجه به عواملی که ذکر شد و در کنترل ادرار نقش دارند می توان نتیجه گرفت اختلال در عملکرد هر کدام می تواند باعث بی اختیاری ادراری گردد.
گاهی دریچه کنترل ادرار ضعیف است و زمانی که فشار داخل شکم بیمار بالا میرود ( مثلا موقع سرفه ،عطسه، خندیدن، بلند شدن از روی صندلی، طناب زدن و یا در هنگام ورزش ) توانایی مقابله با آن را ندارد. به این فرم از بی اختیاری ادرار فرم استرسی گفته می شود. این حالت در خانم ها شیوع بیشتری دارد و به دلیل ضعف عملکرد عضلات کف لگن اتفاق می افتد. در آقایان نیز گاها بدنبال جراحی های لگنی بخصوص جراحی پروستات ممکن است این حالت روی دهد.

در فرم دیگری از بی اختیاری ادرار عضلات جدار مثانه به صورت ناخواسته منقبض می شوند و فرد در یک لحظه احساس ادرار کردن پیدا می کند و اگر سریع خود را به دستشویی نرساند بی اختیاری ادرار حادث می گردد. این فرم بی اختیاری فوریتی ادرار نامیده می شود.

گاهی نیز ادرار از مسیر دیگری که از اسفنکتر ادراری عبور نمی کند خارج می شود. مثلا گاها بدنبال اعمال جراحی زنان بخصوص هیسترکتومی ( خارج کردن رحم ) بین مثانه و واژن سوراخی ایجاد می گردد که ادرار بی اختیار از مثانه وارد واژن شده و از آن خارج می گردد و فرد هیچ کنترلی بر روی جریان ادرار خود ندارد. گاهی نیز در برخی از بیماریهای مادرزادی مثانه و یا حالب مستقیما (بدون عبور از مسیر طبیعی اسفنکتر و مجرا ) به فضای خارج از بدن راه دارند.

علت بروز بیماری بی اختیاری ادراری

  علل اصلی که منجر به بی اختیاری ادراری می شوند در بالا توضیح داده شد، عوامل زیر با همان مکانیسم هایی که در بالا ذکر شد، بیمار را مستعد بی اختیاری ادرار می کنند.

نحوه تشخیص بیماری بی اختیاری ادراری

سرطان مثانه

درمان بیماری بی اختیاری ادراری