ارگان‌های داخل لگن به صورت طبیعی توسط داربستی که از عضلات ،تاندونها و فاشیا‍های مخصوص تشکیل شده است، در محل خود ثابت نگه داشته میشوند. در خانم‌ها ضعف این ساختار دار‌بستی سبب می‌گردد تا احشای داخل لگن ( نظیر مثانه، رحم و روده ) در محل خود ثبات کافی نداشته باشد و لذا زمانی که فشار داخل شکم افزاش می‌یابد به سمت خارج از حفره لگن هدایت شوند. این ضعف ساختاری بخصوص در خانم‌هایی که زایمان‌های مکرر داشته اند شایع‌تر می‌باشد.

افتادگی مثانه در حقیقت بیرون زدگی جدار خلفی مثانه به داخل واژن است که با معاینه تشخیص داده می‌شود. به افتادگی مثانه سیستوسل نیز گفته می‌شود که می‌تواند با مشکلات ادراری و افتادگی رحم همراه باشد.

شدت افتادگی مثانه بر اساس میزان بر آمده شدن مثانه به درون واژن در چهار درجه طبقه‌بندی می‌شود :

علت بروز بیماری افتادگی مثانه

علائم بیماری افتادگی مثانه

نحوه تشخیص افتادگی مثانه

اساس تشخیص گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی لگن می‌باشد. معاینه در دو حالت ایستاده و خوابیده انجام می‌شود.

سرطان مثانه

درمان افتادگی مثانه

پیشگیری افتادگی مثانه