بیضه، کیسه بیضه و اپیدیدیم

بیضه، کیسه بیضه و اپیدیدیم

در این بخش نگاهی به بیماری های مرتبط با بیضه، کیسه بیضه و اپیدیدیم شده است.

و به معرفی، بررسی دلایل ایجاد بیماری، پیشگیری، علائم و نحوه درمان آنها پرداخته شده است.