عفونت های منتقله از راه جنسی

عفونت های منتقله از راه جنسی

در این بخش نگاهی به عفونت‌های که از راه جنسی منتقل می‌شوند، شده است.

و به معرفی، بررسی دلایل ایجاد بیماری، پیشگیری، علائم و نحوه درمان آنها پرداخته شده است.