سیستم ادراری از چهار قسمت اصلی تشکیل شده می شود که عبارتند از کلیه، حالب، مثانه و مجرای خارجی ادرار. هر یک از قسمتهای فوق می توانند سنگ داشته باشند. اصطلاح سنگ ادراری یک اصطلاح کلی است و نشان دهنده وجود سنگ در یک قسمت از قسمت های نامبرده است.

شیوع آن در رده‌ی سنی ۳۰ الی ۵۰ سال بیشتر است.

از هر ده مرد، یک یا دو نفر در طول زندگی خود مبتلا به عفونت پروستات می‌شوند. عفونت های پروستات هیچ ارتباطی با سرطان پروستات ندارند. عفونت پروستات مسری نیست و توسط شریک زندگی شما ایجاد یا منتقل نمی‌شود.

انواع عفونت و التهاب پروستات

نحوه تشخیص عفونت پروستات

تشخیص عفونت پروستات بر اساس شرح حال، معاینه ی فیزیکی و آزمایشات ادرار و ترشحات پروستات صورت است اما اقدامات زیر جهت بررسی دقیق تر ممکن است لازم شوند:

سرطان مثانه

درمان عفونت پروستات

درمان با آنتی بیوتیک معمول‌ترین درمان پروستاتیت است. در این روش با توجه به نوع باکتری ایجاد کننده‌ی عفونت، داروی آنتی بیوتیک مناسب را انتخاب می نماید. معمولاً دوره مصرف دارو‌ها بین ۴ تا ۶ هفته می‌باشد.

عوارض عفونت پروستات

معمولا پروستاتیت منجر به عارضه جدی نمی‌شود ولی می توانند شامل عوارض نظیر موارد زیر باشد: