تنگی مجرای ادراری اغلب در آقایان دیده می شود. علامت اصلی در موارد بروز تنگی مجرای ادراری کاهش حجم و سرعت خروجی ادرار می باشد.

علت بروز بیماری تنگی مجرا

 تنگی مجرای ادراری عمدتا زمانی اتفاق می افتد که به دنبال عفونت و یا ترومای مجرا، مخاط طبیعی مجرا دچار آسیب شده و در روند ترمیم آن بافت فیبروز جایگزین مخاط طبیعی می گردد. عوامل متعددی می توانند باعث آسیب مخاط مجرا و به دنبال آن تنگی مجرا شوند. این عوامل شامل موارد زیر هستند:

علائم بیماری تنگی مجرا

علائم بیماری تنگی مجرا

 اغلب فرایند ایجاد تنگی مجرای ادراری آهسته بوده و علائم بصورت تدریجی ایجاد می‌شوند. علامت اصلی در این بیماری کاهش حجم و سرعت خروجی ادرار می باشد. در موارد شدید ممکن است احتباس کامل ادراری (عدم توانایی در دفع ادرار) حادث گردد. در موارد شدید و مزمن تنگی مجرای ادراری علائمی همچون نارسایی کلیه، ورم کلیه و عفونت کلیه ممکن است ایجاد شود.

نحوه تشخیص بیماری تنگی مجرا

سرطان مثانه

درمان بیماری تنگی مجرا

انتخاب شیوه ی درمان تنگی مجرای ادراری به عوامل متعددی مانند طول تنگی، محل تنگی، شدت تنگی، سابقه ی جراحی های قبلی، سابقه ی پرتودرمانی، بیماری های همراه و علائم بیمار بستگی دارد.