آلت و مجرای خروجی ادرار

آلت و مجرای خروجی ادرار

در این بخش نگاهی به بیماری های مرتبط با آلت و مجرای خروجی ادرار شده است.

و به معرفی، بررسی دلایل ایجاد بیماری، پیشگیری، علائم و نحوه درمان آنها پرداخته شده است.