درباره دکتر محمد سلیمانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بورد تخصصی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژیست)

درباره دکتر محمد سلیمانی

رزومه و سوابق

سوابق تحصیلی

رزومه و سوابق

سوابق اجرایی

رزومه و سوابق

سوابق علمی

رزومه آقای دکتر محمد سلیمانی

با کلیک بر روی دکمه دانلود می توانید رزومه و سوابق آقای دکتر دسترسی داشته باشید

درباره دکتر محمد سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی متولد سال ۱۳۵۱ ، در شهرستان گلپایگان می باشد. وی در کنکور سراسری سال ۱۳۶۹، در رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدند. پس از اتمام دوره ی پزشکی عمومی، دوره ی تخصص ارولوژی ( جراحی کلیه و مجاری ادراری ) را در همان دانشگاه سپری نموده و با اخذ بورد تخصصی به عنوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شروع به فعالیت کردند. ایشان در حال حاضر با رتبه ی دانشیاری در همان مرکز دانشگاهی مشغول فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی هستند. تمرکز عمده ی فعالیت های نام برده بر روی درمان سرطان های سیستم ادراری می باشد و تا کنون ده ها دستیار تخصصی ارولوژی و فوق تخصصی سرطان های سیستم ادراری را تربیت نموده اند.ایشان از سال ۱۳۸۸ تاکنون، معاونت آموزشی گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عهده دارند و حدود ۴ سال در سمت ریاست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید مدرس بوده اند. عضویت در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، عضویت در شورای پژوهشی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید مدرس سعادت آباد تهران، عضویت در کمیته انکویورولوژی مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی و عضو گروه تدوین کننده دستورالعمل های درمانی ( گایدلان های کشوری درمان ) در رشته ی ارولوژی، داوری در مجلات علمی پژوهشی ارولوژی و نفرویورولوژی و نیز چاپ ده ها مقاله ی معتبر داخلی و بین المللی از دیگر فعالیت های نامبرده می باشد.